Menas - pats žavingiausias, pats
griežčiausias, pats džiugiausias ir
geriausias simbolis amžino,
nepavaldaus protui žmogaus
veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę.
- Thomas Mann.